ALV-financieel jaaroverzicht.

We hebben een raar jaar achter de rug
Minder wedstrijden minder inkosten minder bijeenkomsten geen verzorgingshuizen
Maar wel meer leden dus meer contributie
Saldo van ons op 1-1-2020 € 24.217,45
Saldo 31-12-2020 € 29.337,89
Dus over 2020 een batig saldo van € 5.120,44
Doordat we veel nieuwe leden hebben gekregen hebben we meer inkomsten
We hebben ook extra machineonderhoud laten plegen
Ook hebben we een nieuwe pomp in de kleine put laten plaatsen
Ons voorschot energie staat te laag we zullen waarschijnlijk bij moeten betalen
We hebben ook afgelopen jaar de gastank niet laten vullen
Daar zullen we dit jaar extra uitgaven voor krijgen
We krijgen dit jaar nog een extra pomp erbij in de kleine put
Die en ook visuitzetting en voer kosten ook geld
De vervanging van de invalide steiger is gereed en alles is betaald
Tom de Zeeuw en Will Zwaan hebben op 6 Januari de kascontrole gedaan
Raar was om alles door te geven en afstand te bewaren. Alles werd in orde bevonden
Mijn voorstel om te vragen of de leden een jaar extra willen draaien.
Nico Visser was reserve vanwege de verkiezingen
Op dit moment hebben we 435 leden die betaald hebben
Iedereen die geen vis pas ontvangen heeft om de een of andere reden {nog} niet betaald…

Fred