Privacyverklaring van HSV ‘t Stekelbaarsje

Privacyverklaring van HSV ‘t Stekelbaarsje
HSV ’t Stekelbaarsje is gevestigd in Herwijnen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321834 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV ‘t Stekelbaarsje verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV ‘t Stekelbaarsje verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a.aanmeldt als lid.
b.deelneemt aan wedstrijden of evenementen
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2HSV ‘t Stekelbaarsje verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens

1.3 HSV ‘t Stekelbaarsje kan deze gegevens gebruiken voor
•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•verstrekken van de nieuwsbrief
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met HSV ‘t Stekelbaarsje via telefoonnummer 0642113314 of per e-mail: stekelbaarsjearkel@gmail.com
(a) meer informatie over de wijze waarop HSV ‘t Stekelbaarsje persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV ‘t Stekelbaarsje met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1HSV ‘t Stekelbaarsje zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2HSV ‘t Stekelbaarsje treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1HSV ‘t Stekelbaarsje zal nooit zonder uw toestemming deze gegevens aan derden verstrekken.

5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Arkel, december 2018